حجز دومين

البحث عن اسم نطاق جديد. أدخل الإسم أو الكلمات أدناه للتحقق من التوفر.


Nom de Domaine .MA

 • La décision ANRT/DG/N° 12-14/14 portant adoption de la charte de nommage du domaine «.ma» Voire
 • Le règlement relatif à la procédure alternative de résolution des litiges (PARL) liés aux noms de domaine «.ma»: Voire
 • Pour la résérvation d'un nom de domaine .ma le titulaire doit fournir une adresse postale et numéro de téléphone effictive au Maroc.
 • Délais de traitement des demandes d'enregistrement des noms de domaine ne nécessitant pas l'examen préalable de l'ANRT en moins de 24 heure (Art 27 décision de nommage) après paiement.
 • Il est possible de renouveler un nom de domaine .ma même après son expiration et ce durant la période de grâce (Art 29 décision de nommage)
 • Conditions Nom Domaine .ma

Les Extensions Du .MA

Les zones de nommage comportent l’extension principale .ma, elles comportent également les extensions descriptives ou sous extensions du domaine « .ma ».

Ces extensions descriptives ont pour objectif de décrire une activité ou un titre déterminé. Elles se répartissent en :


 • .net.ma pour les prestataires de services Internet.
 • .ac.ma pour les académies et les établissements d’enseignement autorisés par les autorités compétentes.
 • .org.ma pour les organisations et associations.
 • .gov.ma pour les organismes gouvernementaux.
 • .press.ma pour les organismes de presse autorisés par les autorités compétentes.
 • .co.ma pour les organismes à caractère commercial.

Les extensions descriptives «.gov.ma», «.ac.ma» et «.press.ma» sont restrictives. Elles nécessitent la démonstration de votre droit (en tant que demandeur) sur les noms de domaine sous ces extensions restrictives, et ce en remplissant le formulaire de demande d’enregistrement de nom de domaine «.ma» nécessitant un examen préalable de l’ANRT

تصفح الإضافات حسب التصنيف

الدومين
سعر جديد
نقل
تجديد
.ma hot!
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.com hot!
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
.fr
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.net
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
.org
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
.biz
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
.info
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
120.00 Dhs
1 سنة
.club
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.press.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.press
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
.gov.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.net.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.ac.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.org.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.co.ma
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
220.00 Dhs
1 سنة
.tv
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
.pro
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.co
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.global
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
.in
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.us
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.de
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.ca
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.es
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.ru
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
350.00 Dhs
1 سنة
.uk
799.00 Dhs
1 سنة
799.00 Dhs
1 سنة
799.00 Dhs
1 سنة
.com.au
200.00 Dhs
1 سنة
200.00 Dhs
1 سنة
200.00 Dhs
1 سنة
.co.uk
799.00 Dhs
1 سنة
799.00 Dhs
1 سنة
799.00 Dhs
1 سنة
.pics
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.gallery
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.agency
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.business
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.marketing
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.works
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.events
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.cash
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.deals
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.services
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.pizza
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.expert
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.holdings
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.company
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.center
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.management
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.solutions
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.support
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.university
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.wiki
450.00 Dhs
1 سنة
450.00 Dhs
1 سنة
450.00 Dhs
1 سنة
.education
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.academy
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.training
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.institute
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.report
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.exchange
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.finance
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.capital
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.financial
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.tax
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.pub
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
.menu
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
.international
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.city
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.zone
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.town
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.world
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.place
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.casa
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة
.country
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
.eu
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.cool
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.life
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.dating
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
499.00 Dhs
1 سنة
.gift
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.surf
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة
.clothing
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.shoes
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.supply
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.house
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.supplies
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.industries
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.tools
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.watch
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.ink
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
.equipment
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
249.00 Dhs
1 سنة
.cab
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.glass
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.repair
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.media
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.guide
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.actor
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
.buzz
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
.mobi
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
500.00 Dhs
1 سنة
.camera
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.properties
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.property
480.00 Dhs
1 سنة
480.00 Dhs
1 سنة
480.00 Dhs
1 سنة
.build
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
999.00 Dhs
1 سنة
.xyz
200.00 Dhs
1 سنة
N/A
N/A
.land
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.camp
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.immo
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.cheap
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.boutique
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.tel
1,500.00 Dhs
1 سنة
1,500.00 Dhs
1 سنة
1,500.00 Dhs
1 سنة
.social
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
600.00 Dhs
1 سنة
.bike
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
300.00 Dhs
1 سنة
.me
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة
400.00 Dhs
1 سنة

يرجى اختيار تصنيف من الأعلى.

إضافة استضافة مواقع

اختر أحد الباقات المتوفرة لاستضافة المواقع

لدينا باقات تناسب كل ميزانية

استكشف الباقات الآن

أنقل نطاقك إلينا

أنقل الآن النطاق الخاص بك لسنة!*

نقل نطاق

* لا يشمل بعض النطاقات و المجالات التجديد مؤخرا