רשמו דומיין

מצאו את שם הדומיין החדש שלכם. רשמו מטה את השם או מילות המפתח בכדי לבדוק את הזמינות.


Nom de Domaine .MA

 • La décision ANRT/DG/N° 12-14/14 portant adoption de la charte de nommage du domaine «.ma» Voire
 • Le règlement relatif à la procédure alternative de résolution des litiges (PARL) liés aux noms de domaine «.ma»: Voire
 • Pour la résérvation d'un nom de domaine .ma le titulaire doit fournir une adresse postale et numéro de téléphone effictive au Maroc.
 • Délais de traitement des demandes d'enregistrement des noms de domaine ne nécessitant pas l'examen préalable de l'ANRT en moins de 24 heure (Art 27 décision de nommage) après paiement.
 • Il est possible de renouveler un nom de domaine .ma même après son expiration et ce durant la période de grâce (Art 29 décision de nommage)
 • Conditions Nom Domaine .ma

Les Extensions Du .MA

Les zones de nommage comportent l’extension principale .ma, elles comportent également les extensions descriptives ou sous extensions du domaine « .ma ».

Ces extensions descriptives ont pour objectif de décrire une activité ou un titre déterminé. Elles se répartissent en :


 • .net.ma pour les prestataires de services Internet.
 • .ac.ma pour les académies et les établissements d’enseignement autorisés par les autorités compétentes.
 • .org.ma pour les organisations et associations.
 • .gov.ma pour les organismes gouvernementaux.
 • .press.ma pour les organismes de presse autorisés par les autorités compétentes.
 • .co.ma pour les organismes à caractère commercial.

Les extensions descriptives «.gov.ma», «.ac.ma» et «.press.ma» sont restrictives. Elles nécessitent la démonstration de votre droit (en tant que demandeur) sur les noms de domaine sous ces extensions restrictives, et ce en remplissant le formulaire de demande d’enregistrement de nom de domaine «.ma» nécessitant un examen préalable de l’ANRT

עיון בסיומות לפי קטגוריה

דומיין
מחיר חדש
העברה
חידוש
.ma hot!
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.com hot!
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
.fr
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.net
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
.org
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
.biz
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
.info
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
120.00 Dhs
1 שנה
.club
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.press.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.press
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
.gov.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.net.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.ac.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.org.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.co.ma
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
220.00 Dhs
1 שנה
.tv
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
.pro
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.co
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.global
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
.in
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.us
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.de
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.ca
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.es
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.ru
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
350.00 Dhs
1 שנה
.uk
799.00 Dhs
1 שנה
799.00 Dhs
1 שנה
799.00 Dhs
1 שנה
.com.au
200.00 Dhs
1 שנה
200.00 Dhs
1 שנה
200.00 Dhs
1 שנה
.co.uk
799.00 Dhs
1 שנה
799.00 Dhs
1 שנה
799.00 Dhs
1 שנה
.pics
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.gallery
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.agency
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.business
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.marketing
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.works
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.events
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.cash
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.deals
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.services
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.pizza
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.expert
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.holdings
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.company
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.center
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.management
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.solutions
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.support
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.university
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.wiki
450.00 Dhs
1 שנה
450.00 Dhs
1 שנה
450.00 Dhs
1 שנה
.education
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.academy
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.training
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.institute
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.report
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.exchange
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.finance
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.capital
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.financial
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.tax
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.pub
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
.menu
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
.international
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.city
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.zone
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.town
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.world
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.place
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.casa
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה
.country
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
.eu
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.cool
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.life
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.dating
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
499.00 Dhs
1 שנה
.gift
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.surf
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה
.clothing
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.shoes
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.supply
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.house
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.supplies
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.industries
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.tools
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.watch
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.ink
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
.equipment
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
249.00 Dhs
1 שנה
.cab
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.glass
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.repair
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.media
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.guide
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.actor
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
.buzz
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
.mobi
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
500.00 Dhs
1 שנה
.camera
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.properties
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.property
480.00 Dhs
1 שנה
480.00 Dhs
1 שנה
480.00 Dhs
1 שנה
.build
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
999.00 Dhs
1 שנה
.xyz
200.00 Dhs
1 שנה
N/A
N/A
.land
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.camp
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.immo
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.cheap
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.boutique
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.tel
1,500.00 Dhs
1 שנה
1,500.00 Dhs
1 שנה
1,500.00 Dhs
1 שנה
.social
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
600.00 Dhs
1 שנה
.bike
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
300.00 Dhs
1 שנה
.me
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה
400.00 Dhs
1 שנה

אנא בחרו קטגוריה.

הוספת אירוח אתרים

בחרו את ההצעה המתאימה לכם מתוך מגוון ההצעות שלנו

ההצעות שלנו מתאימות לכל תקציב

בדקו את ההצעות שלנו עכשיו

העבירו את הדומיין שלכם אלינו

העבירו עכשיו בכדי להאריך את הרישום של הדומיין שלכם בשנה נוספת!*

העברת דומיין

* לא כולל סיומות דומיין מסוימות ודומיינים שחודשו לאחרונה